T.C. Mİllî Eğİtİm BakanlIğI
BURSA / İNEGÖL - İnegöl Halk Eğitimi Merkezi

2021-2022 EĞİTİM ÖĞRETİM YILI USTA ÖĞRETİCİ BAŞVURULARI DUYURUSU

İNEGÖL HALK EĞİTİMİ MERKEZİ MÜDÜRLÜĞÜNDE 2021 - 2022 EĞİTİM ÖĞRETİM YILINDA AÇILACAK KURS PROGRAMLARINDA GÖREVLENDİRİLMEK ÜZERE ÜCRETLİ USTA ÖĞRETİCİ TALEPLERİ ALINACAKTIR. ÜCRETLİ USTA ÖĞRETİCİ BAŞVURULARI 01 - 31 AĞUSTOS TARİHLERİ ARASINDA "E-YAYGIN SİSTEMİ - ÜCRETLİ USTA ÖĞRETİCİ BAŞVURUSU" EKRANINDAN YAPILACAKTIR.

 2021 - 2022 Eğitim ve Öğretim Yılı Usta Öğretici Başvuruları Milli Eğitim Bakanlığı Hayat Boyu Öğrenme Kurumları Yönetmeliği'nin 26. Maddesine göre 01 Ağustos 2021 tarihinden itibaren e-Yaygın sistemi üzerinden yapılacaktır. Başvuru yapmadan önce Milli Eğitim Bakanlığımızın 12 Haziran 2021 tarihinde resmi gazetede yayımlanan "Millî Eğitim Bakanlığı Hayat Boyu Öğrenme Kurumları Yönetmeliğinde Değişiklik Yapılmasına Dair Yönetmelik"  maddelerinin dikkatlice okunması ve ona göre hareket edilmesi yapılacak başvuru açısından büyük bir önem taşımaktadır.

İLAN YOLUYLA ÜCRETLİ USTA ÖĞRETİCİ GÖREVLENDİRMESİNDE ARANACAK ŞARTLAR

a)Görev alacağı kursun öğretim programında belirtilen eğitici şartını taşımak.

b)Türk vatandaşı olmak.

c)18 yaşını doldurmuş olmak.

d)Kamu haklarından mahrum bulunmamak.

e)26/9/2004 tarihli ve 5237 sayılı Türk Ceza Kanununun 53 üncü maddesinde belirtilen süreler geçmiş olsa bile; kasten işlenen bir suçtan dolayı bir yıl veya daha fazla süreyle hapis cezasına ya da affa uğramış olsa bile devletin güvenliğine karşı suçlar, Anayasal düzene ve bu düzenin işleyişine karşı suçlar, zimmet, irtikâp, rüşvet, hırsızlık, dolandırıcılık, sahtecilik, güveni kötüye kullanma, hileli iflas, ihaleye fesat karıştırma, edimin ifasına fesat karıştırma, suçtan kaynaklanan malvarlığı değerlerini aklama veya kaçakçılık suçlarından mahkûm olmamak.

f)Askerlikle ilişiği bulunmamak.

g)Sağlık durumu yönünden görevini yapmasına engel bir durumu olmamak.

 BAŞVURUDA DİKKAT EDİLECEK HUSUSLAR:

1) 2021 - 2022 Eğitim ve Öğretim Yılı Usta Öğretici başvuruları  e- Yaygın Sistemi Üzerinden "Öğretici başvuru Ekranından" yapılacaktır.

2) Başvuruların doğru bir şekilde yapılabilmesi için sistemde belirtilen şekilde konu ile ilgili belgelerin sisteme yüklenmesi gerekmektedir. 

3) e-Yaygın Sistemi Üzerinden başvuru yapıldıktan sonra Kurumumuza belge getirilmeyecektir. Kurslarda görevlendirileceklerin belgeleri kursun planlama aşamasında kendilerinden istenecektir.

4) Usta Öğreticilerimiz yaptıkları başvuruları sistem üzerinden takip etmeleri gerekmektedir.

5) Halk eğitimi merkezi tarafından yapılacak ilk etap kontrolde başvurusu tamam olan usta öğreticilerimizin başvurusu ONAYLANACAKTIR, eksiklik tespit edilen usta öğreticilerimizin başvuruları eksikliklerin giderilmesi için RET EDİLECEKTİR. Bu bakımdan başvuruda bulunan usta öğreticilerimizin sistemi sürekli olarak kontrol etmelerinde fayda vardır.

6) Usta öğreticilerimiz e-Yaygın siteminde onaylanmış başvurularını iptal edebilecekleri bir buton eklenmiştir. Bu buton "Başvuruyu Tamamla" kısmında yer almaktadır.

7) Başvurusu e-yaygın eğitim sistemi üzerinde onaylanmış usta öğreticilerimizin başkaca yapacakları bir işleme gerek yoktur.

8) Başvuruları e- yaygın eğitim sistemi üzerinde RET EDİLMİŞ usta öğreticilerin yazan açıklamalar doğrultusunda eksikliklerini tamamlayarak başvurularını yenilemeleri gerekmektedir.

9) Başvuru onay sürecinin takibinden usta öğreticilerimizin kendilerinin sorumlu olduğu unutulmamalıdır.

10) Yapılan başvurular; yönetmeliğin 26. maddesinin 6. Fıkrasında yer alan komisyon tarafından ayrıca değerlendirilecektir. Komisyonun yaptığı değerlendirme sonuçları Mülki İdare Amirinin ONAYI ile kesinlik kazanacaktır. Bu bağlamda e- yaygın eğitim sistemi üzerinden  başvuruların ONAYLANMASI nihai bir değerlendirme ve/veya her şeyin bitmiş olduğu anlamına gelmemektedir.

11) Usta öğretici başvuruları bir eğitim ve öğretim yılını kapsadığından 2020 - 2021 eğitim ve öğretim yılında başvuru yapan usta öğreticilerimizin 2021 - 2022 eğitim ve öğretim yılı için başvurularını yenilemeleri gerekmektedir.  

12) Başvuru yapan usta öğreticilerimiz yaptıkları başvurudan ve sisteme yükledikleri belge ve bilgilerden bizatihi kendileri sorumludurlar. 

13) Usta öğreticilerimizin e- Yaygın Eğitim Sisteminden yapmış oldukları başvuru ön kayıt niteliğinde olup, başvuru yapmış olmak kesin olarak görevlendirilecek anlamına gelmemektedir. Başvurular Milli Eğitim Bakanlığımızın mevzuat kuralları çerçevesinde değerlendirilerek, sıralama yapılacaktır. İhtiyaç olması halinde bu sıralama dikkate alınarak görevlendirme yapılacaktır.

14) Yapılacak usta öğretici görevlendirme iş ve işlemlerinde açılacak kursun modül programındaki "Eğitimcilerin Niteliği" ile ilgili bölümde aranan şartları taşıyan usta öğreticiler görev alabilecektir. Dolayısıyla usta öğreticilerimizin online başvuru sırasında seçtikleri alan ve alanının altında yer alan kurs modül programlarının  "Eğitimcilerin Niteliği" ile ilgili bölümde aranan şartlara dikkat etmeleri çok önemlidir. E – yaygın eğitim sistemi üzerinde başvurusu onaylansa ve usta öğretici değerlendirme komisyonundan geçse bile kurs modül programındaki "Eğitimcilerin Niteliği" ile ilgili bölümde aranan şartları taşımayanlar kursta görev alamayacaktır.

15) Başvurular 31.08.2021 tarihinde sona erecektir.

16) Yapılan başvurular; yönetmeliğin ekinde yer alan Ek-2 "Ücretli Usta Öğretici Başvuru Değerlendirme Formu" baz alınarak yönetmelikte geçen komisyon tarafından değerlendirilecektir.

17) Yönetmeliğin 26. Maddesinin 9/a fıkrasına göre başvuru sonuçları eylül ayının 15'ine kadar  tamamlanarak ilan edilecektir. Değerlendirme sonucunda oluşacak sıralama bir yıl süreyle geçerli olacaktır.

18) Kurum tarafından görevlendirilmek üzere kuruma davet edilen usta öğreticiler göreve başlamaz ve/veya verilen görevi bırakırlarsa (mücbir sebepler hariç) yönetmeliğe göre bir yıl süre ile halk eğitimi merkezinde kendilerine görev verilmeyecektir.    

AÇIKLAMALAR:

a)Başvuru ekranındaki, en son mezun olduğunuz okul / bölüm ve öğrenim durumunu, kurs vereceğiniz alan ile ilgili mezun olduğunuz okula göre doldurunuz. Örneğin; Bilgisayar Programcılığı(Önlisans) mezunu bir usta öğretici adayı, daha sonra İşletme(Lisans) alanından mezun olduysa, öğrenim durumunu kurs vereceği alana(Bilişim Teknolojileri) uygun olarak Önlisans seçecektir.

b)Kurs verebileceğinizi belirttiğiniz alan ile ilgili bir okuldan mezun değilseniz mutlaka ustalık / yeterlik belgesi ibraz etmeniz gerekmektedir.

c)Kurs verebileceğiniz alan/branş, başvuru ekranındaki listede bulunmuyor ise; başka bir alan seçmeyiniz. ivedilikle durumu müdürlüğümüze bildiriniz.

d)Başvuru ekranındaki tüm alanları mutlaka doldurunuz.

Ek-2 Ücretli Usta Öğretici Başvuru Değerlendirme Formunu İndirmek İçin Lütfen TIKLAYINIZ

e-YAYGIN SİSTEMİ ÜZERİNDEN BAŞVURU YAPMA:

e-Devlet şifrenizle sisteme girerek başvuru yapınız. Açılan ekranda yer alan açıklamalara uygun olarak başvurunuzu tamamlayarak kaydediniz.

e-Yaygın Sistemi Üzerinden Usta Öğretici Başvurusu için Lütfen TIKLAYINIZ

 

02-08-2021

Paylaş Facebook  Paylaş twitter  Paylaş google  Paylaş linkedin
Yayın: 02.08.2021 - Güncelleme: 02.08.2021 17:55 - Görüntülenme: 2449
  Beğen | 1  kişi beğendi